про віконце

Що таке сімейна школа?

Широкого поширення сьогодні набуває рух так званого «хоумскуллінга».
Хоумскуллер – дитина, батьки якої відмовляються від традиційних методів навчання та беруть на себе відповідальність за самостійну організацію навчального процесу. Основне завдання батьків хоумскуллера – організація навчального процесу таким чином, аби він був максимально спрямованим на врахування та розкриття потенціалу, здібностей і особливостей їхньої дитини, та включав в себе набір різноманітних видів діяльності, що сприятимуть виконанню цього завдання.

Хоумскулллінг також дозволяє батькам проводити прийнятну їм політику виховання (яка, в свою чергу, не суперечить цінностям інших учасників навчального процесу) оскільки, саме вони його організовують та очолюють.

Проте, оскільки такий формат організації навчального процесу вимагає значних матеріальних та часових ресурсів, а також не включає необхідний для дитини процес соціалізації та набуття комунікативних навичок, для більшої зручності прихильники хоумскуллінга вдаються до об’єднання з однодумцями, утворюючи сімейні школи. В свою чергу, завданням сімейної школи є організація оптимального середовища, в якій група дітей буде мати можливість освоювати навчальну програму, особливості якої обумовлюються на батьківських зборах, а форма і розробка лягає на спеціаліста, з максимальним урахуванням дитячих нахилів та запиту батьків.
Специфіка подібної організації навчального процесу проявляється в тому, що перш ніж його розпочати, батьки мають дійти згоди щодо цінностей та порядку його протікання, обговорити власні побажання щодо перебігу навчального процесу, а також свою поведінку при виникненні спірних чи конфліктних ситуацій з дітьми; обумовити ступінь залученості батьків в навчальний процес і міру відповідальності всіх його учасників за розвиток і успішність дітей. Лише таким чином школа зможе досягти свого завдання і не просто «укрити» своїх учнів від державної системи, а й запропонувати гідну, плідну альтернативу, яка не тільки використовує новітні напрацювання в сфері освіти та виховання, але і враховує особисті побажання всіх учасників та від свого початку створюється « під конкретних дітей » та « для конкретних дітей », дозволяючи їм вирости щасливими, повноцінними та яскравими особистостями.

Проект сімейної школи “Віконце”

Таким чином, в рамках створення проекту сімейної школи “Віконце”, ми розробимо авторську концепцію школи з урахуванням побажань батьків учасників, проаналізуємо особливості учнів майбутньої школи та запропонуємо оптимальний варіант навчальної програми, яка задовольнить наші побажання.

Відкрито набір на 2017-2018 навчальний рік, 1-4 класи;

за посиланням можна завантажити презентацію про нашу школу і про все, що для нас важливо, тут:

Презентация від Мава Кім
(у PDF форматі, для зручності проглядання на різних платформах)