Правила школи “Віконце”

(для дітей)

 • Чини з іншими так, як хочеш, щоб з тобою чинили інші.
 • Правило «СТОП». Якщо під час сварки чи бійки дитина каже слово «Стоп», то інша (інші) мусить не підходити, не торкатись та не звертатись до неї протягом 5 хвилин. Якщо дитина не реагує на слово «Стоп», то її зупиняє дорослий.
 • Провокатор бійки несе покарання: дівчата – присідання (10 разів), хлопці – віджимання (10 разів).
 • Кожна дитина несе відповідальність за свої особисті речі.
 • Якщо особиста річ не лежить на своєму місці або не підписана, то вона стає спільною, нею можуть користуватись усі.
 • Після уроку кожна дитина прибирає за собою речі, якими користувалась.
 • Якщо дитині потрібно вийти під час занять, вона має попередити дорослого.
 • Під час уроку діти не спілкуються на теми, що не стосуються уроку або не витікають з основної теми уроку.
 • Якщо дитина не долучається до уроку, не має бажання брати участь у навчальному процесі, то на цей відрізок часу дитина не займається іншою діяльністю.
 • Дитина, яка заважає навчальному процесу покидає клас.

Правила школи

(для дорослих)

 • Під час навчального процесу батьки не можуть бути присутніми в класі.
 • Питання, проблеми, конфлікти, в які залучені діти не обговорюються в їхній присутності.
 • В стінах школи забороняється порівнювати, критикувати, сварити свою чи чужу дитину в присутності інших дітей або дорослих.
 • Питання релігійної, расової та соціальної приналежності, фізіологічні, зовнішні особливості, індивідуальність харчування та інші особистісні характеристики не акцентуються, не критикуються, не висміюються і не нав’язуються!
 • Батьки підтримують виключно прямий (батьки-вчителі) зв’язок зі школою, а не опосередковано через дитину.
 • Оплата за місяць навчання приймається до 15го числа поточного місяця. (В разі несплати, дитина не допускається до занять).
 • Якщо дитина з об’єктивних причин не відвідує додаткове заняття, необхідно особисто попередити вчителя напередодні (за день до події).
 • Якщо 1 додаткове заняття відвідано без своєчасної сплати, то на наступне дитина не допускається.
 • Вся інформація стосовно відвідування та оплати занять передається напряму від батьків вчителям, а не через дитину.
 • Телефонне спілкування та листування з вчителями з приводу будь-яких питань стосовно дитини відбувається до 18:00 (окрім екстрених ситуацій).
 • Батьки мають забирати дитину в час, зазначений в графіку. Час, на який дитина затримується в школі оплачується додатково. Про запізнення необхідно попереджувати заздалегідь.
 • У разі відсутності дитини на заняттях протягом 5-ти або більше навчальних днів, пропущені дні з вартості навчання за місяць не вираховуються. Якщо відсутність дитини обумовлена хворобою оплата також не перераховується, крім випадку, коли хвороба триває місяць або більше, за умови надання довідки з лікарні.
 • Якщо дитина не відвідує заняття без поважних причин протягом двох або більше тижнів, школа не несе відповідальності за результативність її навчання та успішну атестацію.
 • Школа залишає за собою право відрахувати дитину за умов відсутності зв’язку з батьками.
 • Школа залишає за собою право відмовити в наданні послуг та не приймати до навчального закладу.